İztar Azotech


Herbisitler ile karıştırılabilir. (Karışabilirlik testi yapılır) KULLANIMI: İzagro Azotech46 önce gerekli miktarda su ile karıştırıldıktan sonra

bitki sağlığı ilaçları tavsiye dozlarına göre ilave edilir. Karıştırılmak istenen bitki sağlığı ilaçlarının etiket uyarıları dikkate alınmalıdır.


ÜRÜN ÇEŞİDİ TOPRAKTAN UYGULAMA YAPRAKTAN UYGULAMA
MISIR , ÇELTİK , AYÇİÇEĞİ EKİM ÖNCESİ VEYA ÇIKIŞ ÖNCESİ 0,5 LT /DA -
HUBUBAT, ENDÜSTRİ BİTKİLERİ, BAKLAGİLLER - 0,4-0,6 LT/DA
NOT:HERBİSİTLER İLE KARIŞTIRILABİLİR.(KARIŞABİLİRLİK TESTİ YAPILIR)
KULLANIMl:İZAGRO AZOTECH46 GEREKLİ MİKTARDA ÖNCE SU İLE KARIŞTIRILDIKTAN SONRA , BİTKİ SAĞLIĞI İLAÇLAR! TAVSİYE DOZLARINA GÖRE İLAVE EDİLİR. KARIŞTIRILMAK İSTENEN BİTKİ SAĞLIĞI İLAÇLARININ ETİKET UYARILARI DİKKATE ALINMALIDIR.

Bu dozlar tavsiye edilen dozlar olup bitkinin vejatatif evresine gore arttılır veya azaltılabilir. Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.