İztar Leonardite Life• Seralarda, bağlarda, bahçelerde, tarlada, sebze yetiştiriciliğinde, süs bitkilerinde güvenle kullanabileceğiniz bir toprak düzenleyicidir.
• Kullanılan alanlarda toprağa uygulanılan gübrelerin bitkiler tarafından alımını arttırdığı için mevcut gübrelemenin %30-40 oranında daha azaltarak yapılmasını sağlar, bu da hem maliyetin azalmasını hem de toprakların kimyasal olarak gübrelerle kirlenmesini azaltır ve topraklarda nitrat zehirlenmesinin önüne geçmiş olur.
• Ağır bünyeli marnlı (killi ve kireçli) topraklarda toprağı kabartır ve havalandırır. Toprağın parçalanmasını ve havalanmasını sağlar.
• Su tutma kapasitesini arttırarak kuraklığı önler.
• Toprakta sıkışmayı önleyerek toprakları daha kolay işlenir hale getirir.
• Ürünün kalitesini yükseltir. Kök oluşumu ve gelişimini teşvik eder.
• Bünyesinde bulunan organik karbonlar sayesinde topraktaki canlı organizmaların artışını sağlar.