İztar Biotech Plus

Biotech Plus-İztar Tarım Kocaeli
• Toprakta organik maddeyi zenginleştirir ve böylece toprak yapısını düzenlerler ve biyolojik aktiviteyi arttırır.
• Toprak tuzluluğunun bitkiye olan negatif etkisini nötralize eder.
• Toprakta kaymak tabakası oluşumunu engeller.
• Soğuk kış dönemlerinde uygulandığında yavaşlamış kök aktivitesini hızlandırarak bitkinin besin elementlerini alımını kolaylaştırır.
• Meyve kalitesini ve tonajını arttırır.
• Bitkileri dona, kurağa ve sterse karşı dolaylı da olsa korur.
• Kumlu ve hafif topraklarda ekim dikimden sonra uygulandığında uygulanan gübrelerin yıkanıp gitmesini engeller.
• Toprakta humus oluşumunu arttırır ve hızlandırır.
• Toprağı kabartarak havalanmasını sağlar ve kök gelişimini teşvik eder.
• Topraktan kolayca yıkanıp gitmez ve topraktaki besin elementlerini bitkinin alabileceği formlara dönüştürerek besin elementi alımını arttırır.