İztar LeoSoil


• Makro (NPK) ve Mikro (izelementler) besin maddelerini bitki kökleri tarafından kolayca alınabileceği şekilde şelatlar. Böylelikle demir iyonu serbest hale getirip klorozu önler.
• Hafif kumsal toprakların su tutma hacmini yükseltir.
• Topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini teşvik edip çoğalmasını sağlar.
• Toprakların katyon değişim kapasitesini arttırır.
• Ağır killi toprakların parçalanma süresini hızlandırır. Toprağı gevşek ve havadar hale getirip su geçirgenliğini sağlar, böylelikle bitkinin kolay köklenmesini temin eder. Topraktaki aşırı sodyumu ortadan kaldırıp tuzlanmayı önler.
• Tarlada kalan anızın kısa sürede parçalanarak yarayışlı hale gelmesini sağlar.
• Pestistlerle beraber uygulandığında pestisitin çevre ve toprağa zararını azaltır.
Herbistlerinin etkisini arttırıcı olarak kullanır.