İztar Rapidex Ca 13


Bitki dokularında toplam kalsiyumun büyük bir bölümü, öteki makro elementlerden ayrılmış olarak hücre duvarında yer alır. Bunun temel nedeni hücre duvarlarında kalsiyumu bağlama yerinin fazla olması ve sitoplazma içerisinde kalsiyumun hareketinin sınırlı bulunmasıdır. Pektatlar şeklinde bulunan kalsiyum, hücre

duvarlarının ve bitki dokularının gelişmesinde temel görev üstlenmiştir. Hücre duvarlarında yer alan kalsiyum pektatlar bitki dokularını ve meyveleri mantar ve bakteri enjeksiyonlarına karşı korurlar.


ÜRÜN ÇEŞİDİ UYGULAMA ZAMANI YAPRAKTAN 100 LT / SU TOPRAKTAN DEKARA
TÜM BİTKİLER İÇİN ÇİÇEKLENME BAŞLANGICINDAN İTİBAREN HASAT SONUNA KADAR 15 GÜN ARA İLE 200-300 cc 2-4 LT
SERA SEBZELERİNDE ÇİÇEK HORMUNA 5-6 CC/1 LT SU OLARAK KULLANILIR.

Bu dozlar tavsiye edilen dozlar olup bitkinin vejatatif evresine gore arttılır veya azaltılabilir. Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.