İztar Ergivit• Toprak alt yapısını düzenleyen organik taban gübreleridir. Toprağın su tutma kapasitesini arttırırlar.
• Toprağın havalanma özelliğini iyileştirerek kök gelişimini kolaylaştırırlar.
• Yüksek katyon değişim kapasitesi (KDK) sayesinde toprakta bulunan bitki besin elementlerinin toprakta tutunmasını ve kaybolup gitmesini engellerler.
• Pelet formunda olmasından dolayı kullanımı kolaydır.