İztar İzamin Bs

İztar İzamin Bs
İZAMİN-BS hayvansal menşeili amino asit ve protein içeren organik gübredir. Amino asitler, proteinlerin yapı taşıdır (ham maddesidir) İZAMİN-BS’nin içerdiği amino asitlerin nerede ise tamamı (L) amino asitlerdir. L amino asitler diğer amino asitlerden farklı olarak bitkiler tarafından rahat alınabilirler.
Hayvansal menşeili amino asit içeren İZAMİN-BS neden tercih edilmelidir?
• Meyve tutumunu, sürgün oluşumunu arttırır ve mevcut sürgünlerde gelişimi teşvik eder.
• Meyve kalitesini arttırır.
• Meyvelerde depo dayanıklılığını arttırır.
• Sağlıklı kök gelişimini ve köklerde saçaklanmayı teşvik eder.
• Bitkinin kendi bünyesi içinde ürettiği hormon ve enzim aktivitesini yükseltir. Üretimi teşvik eder.
• İZAMİN-BS önemli ve dengeli bir organik azot ve organik karbon kaynağıdır.
• Hayvansal menşeili amino asit içeren İZAMİN-BS çok sıcak, çok soğuk hava koşullarında bitkilerin çok daha dirençli olmasını sağlar. Gelişimin durduğu dönemlerde yavaşlayarak olsa da bitkiler büyümeye devam eder.
• İZAMİN-BS içinde bulunan organik azotun ve diğer besin maddelerinin yıkanmadan kök bölgesinde tutunmasını ve bitkiler tarafından alınmasını sağlar.
• Hayvansa amino asit içeren İZAMİN-BS bitkilerin alamayacağı formda toprakta mevcut olan mineralleri bitkilerin alabileceği forma çevirir, böylece bitkiler bu besin maddelerini alabilirler.
• Hayvansal amino asitlerin mikro besin maddeleri üzerinde kenetlenme etkisi (şelat etkisi) vardır. İZAMİN-BS iz elementler ile uygulandığında bu maddelerin emilmesini ve taşınmasını kolaylaştırır.
İZAMİN-BS’nin tarım ilaçları ile karışımı:
1. Herbisitler (yabancı ot ilaçları)
2. İnsektisitler (böcek ilaçları)
3. Fungisitler (mantar hastalıkları) aşırı alkali veya asidik olanlar hariç her iç grup ilaç ile genelde karışabilir. Bir tedbir olarak uygulamalardan önce karışım testi yapmakta yarar vardır. -İZAMİN-BS etiket tavsiyelerine uygun kullanılması durumunda başarılı neticeler verecektir.