İztar Dasol Fulvicol Liquid


• Kılcal kök atımını artırarak mükemmel köklenme sağlar.
• Düşük pH’tan (2 pH) dolayı her türlü pH’taki damlama gübresi ve zirai ilaçla karışır, kalıntı ve çökelti yapmaz.
• Yüksek pH’lı sularla yapılan zirai ilaçlama ve gübrelemede pH’yı dengelediğinden dolayı zirai ilacın etkisini arttırır.
• Bitkisel kaynaklardan elde edilmiştir. Bu sayede hem toprakta hem bitki bünyesinde çalışır.
• Toprakta ve bitki bünyesinde bitki besin elementlerinin taşınışında aktif rol oynar ve bitki besin elementlerine şelat yapar.
• Yüksek oranda fulvik asit içermesi nedeniyle farkını ortaya koyar. Yapraktan ve topraktan kullanıldığında gözle görülür fark oluşur.
• Klorofil oluşumu sağlayarak bitkilerin daha yeşil bir renk almasını sağlar.
• Fotosentezi arttırarak fark edilir verim artışı sağlar.
• Meyve ve sebzelerin şeker miktarını arttırır.
• Kaliteli meyve oluşumunu sağlar.
• Bitkide solunum ve protein sentezinde artış sağlar.


Sıvı Organikler ve Özellikleri

Sağlıklı yaşamın ilk şartı sağlıklı topraktır. Yıllardır topraklarımız daha fazla verim almak için bilinçsizce yapılan kimyasal gübreleme sonucu oldukça fakirleşmiş ve Topraklarımızın dengesi bozulmuştur. Üstelik oldukça pahalı olan kimyasal gübreler suda kolayca çözülemediği için bitkiler tarafından tamamen alınamamakta ve kısa sürede topraktan taşınarak yeraltı ve yerüstü kaynaklarına karışıp insan sağlığını tehdit etmektedir. Topraklarımıza ve doğaya zarar vermek; kendimize, sevdiklerimize, ülkemize ve en önemlisi geleceğimize zarar vermektir. Sağlıklı toprağın ilk şartı organik gübrelemedir. Organik gübrelemenin amacı; Topraklarımız ve su kaynaklarımız ile havayı kirletmemek, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumak, bitkinin ihtiyacı olan besin maddelerini yapısını bozmadan toprağa kazandırmaktır. Bitkilerin topraktaki besin elementlerini alabilmesi için toprakta yeterli miktarda organik madde bulunması gereklidir.

• Sıvı organik gübreler toprağa organik madde sağlama bakımından zengin içeriğe sahip materyallerdir.

• Sıvı organikler bitkisel atıklardan sentezlenen ürünler olduğu için toprakta çalışma ve bitkiye fayda bakımından daha üst derecede olan materyallerdir.

• Toprak yapısını düzenlerler ve biyolojik aktiviteyi artırırlar.

• Toprak tuzluluğunun bitkiye olan negatif etkisini nötralize ederler.

• Toprak ta kaymak tabakası oluşumunu engellerler.

• Soğuk kış dönemlerinde uygulandığında yavaşlamış kök aktivitesini hızlandırarak bitkini besin elementlerini alımını kolaylaştırırlar.

• Meyve kalitesini ve tonajını artırırlar.

• Bitkileri dona kurağa ve sterse karşı dolaylı da olsa korurlar.