İztar Plant Feeder 8.15.128-15-12 Makro elementlerdeki 1:2:1,5 oranı Plant Feeder 8.15.12’nin tüm bitkilerde rahatlıkla kullanılmasını sağlar.
Azot-Fosfor-Potasyum oranlarındaki dengeli dağılım bitkide çiçeklenmenin düzenli tutumunu ve aynı zamanda meyve erkenciliği sağlar. Genel anlamda tüm sebze ve bitkilerde kullanılabilir.
Çiçekli bitkilerde çiçeklenme dönemi kullanılması çiçeklenmeyi teşvik eder.