İztar Fosinka• Sıvı formda en yüksek miktarda Fosfor ve Potasyum içeren özel bir gübredir.
• İçeriğindeki yüksek fosfor ve potas elementlerinden dolayı aşırı cıvgın (aşırı boylanma) oluşumunu engeller. Bitkinin daha dolgun gövde ve dal, yaprak oluşumunun orantılı bir biçimde gelişmesini sağlar.
• İçerdiği fosfor fosfit iyonu yapısındadır, fosfat yapısında değildir. Fosfitin çözünürlüğü ve bitkiler tarafından alımı fosfata göre daha yüksek olduğu için kullanımda maksimum fayda elde edilir.
• Oxamyl grubu nematod ilaçlarından önce kullanıldığı zaman ilaç etkisini arttırır.