İztar Borsec• Muhtelif meyve, sebze, ayçiçeği ve zeytin, bağ gibi mahsullerde görülen bor noksanlığını gidermek için yaprak ve topraktan uygulanabilir.
• Verim ve kaliteyi arttırır.
• Yüksek etkili bir mineral besin maddesidir.
• Bor sağlıklı büyümede hayati önem taşıyan iz elementtir.
• Noksanlığı halinde meristem dokuda ve büyüme konisinde yavaşlama olur, karbonhidrat metabolizması aksar, nükleik asit sentezi engellenir, tozlaşma ve meyve tutumu düşer.