İztar Bio Star


• Topraktaki iyon alışverişini arttırarak kil minerallerince tutulan fosfor, kalsiyum ve izelementlerini serbest hale getirip bitkilerin kullanımına sunar.
• Makro (NPK) ve Mikro (izelementler) besin maddelerini bitki kökleri tarafından kolayca alınabileceği şekilde şelatlar. Böylelikle demir iyonu serbest hale getirip klorozu önler.
• Bitkilerde köklenmeyi teşvik eder. Mineral ve organik gübrelerin suda hemen çözünüp yıkanarak yeraltı içme sularına karışmasını engelleyip (özellikle nitrat) kök bölgesinde şelat şeklinde tutarak bitkinin gereksinimi kadarını köke verir. Bu şekilde aşırı gübrelenmenin önüne geçmiş olup gübre sarfiyatını ciddi oranda azaltır.
• Toprakların katyon değişim kapasitesini arttırır.