İztar Dasol Fosforo


• İdeal oranlarda bitkilerde fosfor ihtiyacını karşılamak üzere kullanılan bir üründür. Üretiminde kullanılan özel organik şelatları ile bitki tarafından topraktan ve yapraktan fosfor alımı maksimize edilmiştir.
• Fosforlu NPK gübrelemesi için ideal oranlarda olup içeriğindeki mikro elementleri ile de ideal bir gübredir.
Dasol Fosforodaki fosfor;
• Enerji transferi yapmakta,
• Nükleik asit oluşumunu sağlamakta,
• Protein sentezine yardımcı olmaktadır.
• Hücre zarı bileşimine (fosfolipidler) girmektedir.
• Bitkide ideal çiçek oluşumu sağlamaktadır.
EKSİKLİĞİNDE BİTKİLERDE OLUŞAN BELİRTİLER:
• Büyüme yavaşlar,
• Yapraklar koyu yeşil renge dönüşür,
• Antosiyan oluşumunu durdurur ve yaşlanmaya sebebiyet verir,
• Kırmızı ve mor renkli bitkilerin renk oluşumunu durdurur,
• Meyve kalitesi bozulur, dokularda ölümler gözükür,
• Kılcal köklerin gelişmesi zayıf olur.
• Tahıllarda kardeşlenme ve başaklanma olumsuz etkilenir.
• Meyve ağaçlarında sürgün ve tomurcuk oluşumu zayıflar.
• Narenciye ve diğer meyve ağaçlarında olgunlaşmadan önce meyve dökümleri gerçekleşir.
• Sebzelerde çiçeklenme azalır, meyveler küçük ve kalitesiz olur.
• Patates, pancar gibi yumrulu bitkilerde nekrotik lekeler oluşur ve devamında yaşlı yapraklar ölerek dökülürler. Yumrular olumsuz olarak etkilenir.
BİTKİLERDEKİ EKSİKLİKLERİN TEMEL NEDENİ:
• Toprakta organik madde yetersizliği,
• Soğuk ve rutubetli toprak koşulları,
• Fosfor ancak fosfat anyonları formunda bitki tarafından alınabilir.
• Kireçli, yüksek pH’lı ve asidik topraklarda fosfat anyonları toprakta bağlı kalır, bitki tarafından alınamazlar.
BİTKİ BÜNYESİNDEKİ DOĞRUDAN ETKİSİ:
Fosfor, bitkide enerji transferi yapan ATP’nin yapı taşında bulunur, aynı zamanda genetik özellikleri belirleyen DNA oluşumu için gereklidir.
EKSİKLİĞİNE DUYARLI BİTKİLER:
Sebzeler, meyve ağaçları, mısır, kışlık hububat ve bağ.