İztar Dasol Smart K


Dasol Smart K, yeni nesil akıllı potas kaynağıdır. Tamamı alınabilir saf potasyum kaynağıdır. Nitrat, kükürt, klor ve sodyum içermediği için toprakta tuzluluk meydana getirmez.