İztar Dasol Fosfit K


• Bu ürünün hammadde kaynağı fosforik asit (H3PO4) değil, fosforus asittir (H3PO3) fosfit iyonu halindedir. Fosfit iyonunda, fosfatlara göre %7 daha fazla fosfor bulunmaktadır. Ayrıca fosfitlerin fosfatlara göre bitki tarafından alımı daha yüksek orandadır.
• İçeriğinde bulunan fosfitlerin çok önemli özelliklerinden biri de fungusit etkisine sahip olmalarıdır. Bu nedenle çift etkilidirler (besleyici ve antifungus).
• Bu fosfit iyonlarının yapılan araştırmalarda bitkilerin bağışıklık sistemlerini geliştiren bazı öz maddeleri üretmelerine yol açtığı saptanmıştır. Bitkilerin ürettiği bu öz maddelerin belli parazitlerin (mildium, phytoptora, ph.parasitica) enfekte ettiği kısımları ve bölgeleri izole ederek mantarların büyümesini ve yayılmasını engellediği saptanmıştır. Bu mekanizmanın oluşması ise bitkilerin fosfit iyonu alımıyla ilintilendirilmiştir.
• İçeriğindeki yüksek fosfor ve potas elementlerinden dolayı aşırı çıvgın (aşırı boylanma) oluşumunu engeller. Bitkinin daha dolgun gövde ve dallara sahip olmasını, yaprak oluşumunun orantılı bir biçimde gelişmesini sağlar.
• Meyve ağaçlarında normal şartlarda üretim döneminde yapılan fosfit uygulamalarının artık hasattan önce de yapılması tavsiye edilmektedir. Bunun, ürünün depo ömrünü uzattığı ve sağlıklı meyvelerle birlikte depoya alının hastalıklı meyvelerden bulaşabilecek mantar problemlerini ortadan kaldırdığı gözlemlenmiştir.