İztar Dasol AlgAmino


• Üründe kalite ve kantitide verim artışı sağlar.
• Tohumda çimlenmeyi, bitkide kök gelişimini teşvik eder.
• Bitkileri olumsuz koşullara (kuraklık, don, aşırı su, sıcaklık ve soğuk, yetersiz güneş vs.) karşı dirençli kılar.
• Bitkilerde stresi ortadan kaldırır.
• Özellikle taze tüketilen ürünlerin raf ömrünü uzatır.
• Hastalık ve zararlılara karşı bitkide direnç sağlar.
• Çiçek tutumunu arttırır, çiçek ve meyve dökülmesini azaltır.
• Bitki besin elementleri topraktan daha iyi alınmasını sağlar.
• Zirai mücadelede ilaçlarının bitkilerde olabilecek olumsuz etkilerini minimuma indirir; ilacın etkinliğini maksimuma çıkarır.
• Nematod ve virüs zararlarını asgariye indirir.

Günümüzde deniz yosunları birçok ülkede gerek sıvı ekstrat gerekse direkt olarak toprağa karıştırılmak suretiyle kullanılmaktadırlar. Toprağa direkt olarak karıştırıldıklarında; toprak yapısının düzeltilerek, toprak verimliliğinin uzun süre korunması amaçlanmaktadır. Deniz yosunlarının çok eski zamanlardan beri toprakta, gübre olarak kullanıldığı biliniyorsa da sadece 40-50 yıldan beri deniz yosun ekstratlarının (yosun özü) yapraklardan püskürtme yolu ile uygulanmasının da verim ve ürün kalitesini arttırdığı anlaşılmıştır.

Okyanuslar ve denizler; vitamin, mineral ve iz elementlerin zengin kaynağıdırlar. Deni yosunları da tıpkı bir sünger gibi bu elementleri yüksek konsantrasyonlarda absorbe etme yeteneğindedirler. Bu nedenle deniz yosunları eskiden beri diğer alanlarda olduğu gibi tarımda da çok geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Dasol Algamino tüm bitkiler için çok iyi bir aktivatördür. İçeriği sayesinde stres döneminde bitkilerin ortama adaptasyonunu sağlar. Yaprak tarafından emilimi hızlı olup kötü hava koşullarında bitkinin soğuktan zarar görmesi ihtimalini minimuma indirip gelişim periyodunun bozulmamasına yardımcı olurlar. Yaprakta gözle görülen deformasyonlara karşı stabil ve homojen bir görünüm sağlar.